Training cultuur sensitieve hulpverlening

Je wilt je cliënten zo goed mogelijk ondersteunen. Daarbij loop je tegen uitdagingen aan zoals cultuurverschillen, vooroordelen, miscommunicatie. In deze training krijg je praktische tools en inzichten aangereikt hoe je cliënten effectief kunt ondersteunen op basis van een cultuur sensitieve houding.   

Resultaten

 • Je ontwikkelt de basishouding van een cultuur sensitieve hulpverlener
 • Je hebt vaardigheden om beter te communiceren tijdens een intercultureel gesprek
 • Je hebt meer inzicht in het effect van je eigen invloed op een (intercultureel) gesprek

Geschikt voor

 • Sociaal werkers
 • GGZ-agogen
 • Maatschappelijk werkers
 • Sociaal agogen
 • Opbouwwerkers
 • Jeugdzorgwerkers
 • Cliëntondersteuners
 • Psychodiagnostisch werkenden
 • Cliëntvertrouwens personen Wet Zorg en Dwang
 • Bemoeizorg
 • Interculturele hulpverleners
 • Politie

De methode

De training is een mix van denken, voelen en doen. Je leert aan de hand van het VHS- basishoudingsmodel. Dit model is ontwikkelt door de diversiteitsdeskundigen Dr. John ter Horst en drs. Harmen Kamst. Het VHS-model bestaat uit zeven stappen;

1. inzicht in je referentiekader

2. objectief leren waarnemen

3. onbevooroordeeld leren denken

4. stigmavrij leren voelen

5. machtsvrij leren communiceren

6. humanistisch leren luisteren

7. kritisch leren terugblikken op je oordeelvorming.

Voorbij het stigma

Het studieboek ‘voorbij het stigma’ van John ter Horst

Werken vanuit de praktijk

Diversiteitstrainingen zijn vooral effectief als je de theorie in de praktijk kan toepassen. Omgaan met diversiteit = gedrag. Inbreng van eigen casuïstiek is dus belangrijk in deze training. Door het maken van logboekopdrachten en het invullen van een checklist leer je bewust te worden van je eigen oordeelsvormingsproces en de veranderingen die daarin plaatsvinden.

Contact en informatie

Voor meer informatie over de training en prijsopgave kun je een email te sturen naar: info@voorbijhetstigma.nl

Download onze Folder