Training ”Destigmatiserend hulpverlenen”

Clienten worden vaak gestigmatiseerd door de samenleving. Cliënten ervaren dit als een extra last die tot isolement kan leiden en het herstel in de weg kan staan. Ook hulpverleners stigmatiseren, al dan niet altijd bewust. Het doel van deze training is om de deelnemer bewust te maken van de eigen rol in stigmatisering en wat hij/zij zelf kan doen om dit te voorkomen.

Leerdoelen

  • De deelnemer wordt bewust van de eigen rol in destigmatisering (van onbewust onbekwaam naar bewust bekwaam).
  • De deelnemer weet wat stigma en zelfstigma is;
  • De deelnemer is zich bewust van de eigen (de)stigmatiserende houding en gedrag ten opzichte van de cliënt;
  • De deelnemer weet wat stigmatisering met de cliënt doet (weet wat de impact is);
  • De deelnemer kan de-stigmatiserend handelen vertalen naar zijn praktijk (met behulp van handvatten)

Voor wie?

Sociaal werkers, GGZ-agogen, maatschappelijk werkers, sociaal agogen, opbouwwerkers, jeugdzorgwerkers, cliëntondersteuners, psychodiagnostisch werkenden, cliëntvertrouwens personen, bemoeizorgers.

Training ”Cultuursensitieve student begeleiding”

Studenten met een diverse culturel achtergrond kennen een hoog uitvalpercentage. Je kan studenten met diverse culturele achtergronden beter begeleiden doordat je cultuursensitief kan werken, je bewuster bent van je onbewuste vooroordelen en je met een bredere blik naar het mentale welzijn van deze studenten kan kijken. Hierdoor vind je betere aansluiting bij studenten met diverse culturele achtergronden en kan je hen beter begeleiden tijdens de studie. Dit leidt tot het vergroten van het welzijn van studenten met diverse culturele achtergronden en verkleint de kans op uitval.

Leerdoelen

  • De deelnemer weet wat cultuursensitiviteit is.
  • De deelnemer ziet hoe diverse culturen een rol kunnen spelen bij het denken en handelen van studenten.
  • De deelnemer is in staat om je onbewuste vooroordelen te herkennen door situaties van verschillende perspectieven te benaderen.
  • De deelnemer kent de uitdagingen rondom mentaal welzijn voor studenten met diverse culturele achtergronden.
  • De deelnemer heeft concrete tips meegekregen om het mentale welzijn van studenten met diverse culturele achtergronden te ondersteunen.

Voor wie?

De training is voor studieloopbaanbegeleiders, studentendecanen, studieadviseurs en docenten van mbo- en hbo-instellingen.

Opdrachtgevers: